Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3933/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 628-TB/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT15190-1695174688385-07746977.doc
DT15190-1695174688385-07746977(21.09.2023_14h08p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến