Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1231/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/09/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT15050-1695109892271-72704539_nguyendinhtuan-19-09-2023_17h10p40.docx
DT15050-1695109892271-72704539_nguyendinhtuan-19-09-2023_17h10p40_converted(20.09.2023_10h46p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh