Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3936/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  
Tệp đính kèm:
DT15247-1695197333700-76180929.doc
DT15247-1695197333700-76180929(21.09.2023_14h28p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến