Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1221/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/09/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc  
Tệp đính kèm:
DT15176-1695117231012-20098391.doc
DT15176-1695117231012-20098391_converted(20.09.2023_07h16p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc