Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 38/VPUB-LCT   Ngày ky´: 19/09/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023)  
Tệp đính kèm:
DT15133-1695106392281-31793991.docx
DT15133-1695106392281-31793991_converted(19.09.2023_14h55p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình