Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3868/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/09/2023  
  Trích yếu: [HỎA TÔC] vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná  
Tệp đính kèm:
DT15017-1694998124701-88417316.pdf
DT15017-1695000196495-78576936.pdf
DT15017-1694998104023-48459885_nguyendinhtuan-18-09-2023_09h20p37.doc
DT15017-1694998104023-48459885_nguyendinhtuan-18-09-2023_09h20p37(18.09.2023_13h35p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc