Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3959/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/09/2023  
  Trích yếu: V/v báo cáo phục vụ giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT15351-1695289510048-63998192.doc
DT15351-1695289510066-93558856.doc
DT15351-1695289510048-63998192_converted(22.09.2023_13h36p02)_signed.pdf
DT15351-1695289510066-93558856.doc(22.09.2023_14h18p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc