Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 70/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/09/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14875-1694676493911-70613762_nguyenthithanhbinh-15-09-2023_16h59p39.docx
DT14875-1694676493911-70613762_nguyenthithanhbinh-15-09-2023_16h59p39_converted(18.09.2023_16h51p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh