Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 12/01/202312/01/2023
107/KH-UBND V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng
110/UBND-VXNV V/v triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh
4/GP-UBND V/v Cấp giấy phép môi trường cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhung được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt tại thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
8/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 11/01/202311/01/2023
106/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
6
Hide details for 10/01/202310/01/2023
84/UBND-VXNV V/v triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
2/CT-UBND Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
12/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
14/QĐ-UBND V/v phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận
37/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/01/2023
15
Hide details for 09/01/202309/01/2023
69/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023.
66/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
65/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
56/KH-UBND V/v Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
30/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh Ninh Thuận
27/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.
26/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc điều chỉnh Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận
7/QĐ-UBND V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận
6/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
6/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
5/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung và mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1 Phụ lục tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 99/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
2/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1/CT-UBND V/v Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng