Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4035/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/09/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT15605-1695725754144-78004985.doc
DT15605-1695725754144-78004985_converted(27.09.2023_10h48p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc