Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1264/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/09/2023  
  Trích yếu: V/v bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT15453-1695603219439-93487740.docx
DT15453-1695603219439-93487740(26.09.2023_11h26p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy