Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4009/KH-UBND   Ngày ky´: 26/09/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT15455-1695604798810-02041865_nguyenthanhhao-26-09-2023_08h08p21.doc
DT15455-1695604798810-02041865_nguyenthanhhao-26-09-2023_08h08p21_converted(26.09.2023_11h16p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung