Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4018/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT15451-1695651502773-01774642.doc
DT15451-1695651563201-43772197.pdf
DT15451-1695651502773-01774642(26.09.2023_11h42p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng