Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 71/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/09/2023  
  Trích yếu: Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15221-1695202831993-24758775_nguyenthanhhao-25-09-2023_08h08p13.doc
DT15221-1695202831993-24758775_nguyenthanhhao-25-09-2023_08h08p13_converted(26.09.2023_07h54p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung