Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 14/03/202314/03/2023
885/UBND-KTTH V/v triển khai việc cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh
897/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
896/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023
892/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
317/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 13/03/202313/03/2023
863/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
864/KH-UBND V/v Triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
865/KH-UBND V/v Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
312/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Lạc Hồng - Ninh Thuận
869/QCPH-UBND-LĐLĐ V/v Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026.
871/UBND-TCD V/v thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
314/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/3/2023
873/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
3
Hide details for 11/03/202311/03/2023
309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
310/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023
850/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ và Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1
Hide details for 10/03/202310/03/2023
19/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3
Hide details for 09/03/202309/03/2023
277/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
837/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
304/QĐ-HĐXT Về việc thành lập Tổ thư ký Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023.
7
Hide details for 08/03/202308/03/2023
806/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023
810/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 1164/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở
270/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/3/2023
275/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng