Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2941/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030  
Tệp đính kèm:
DT11261-1689645758164-20533268.pdf
DT11261-1689645758203-36119051.pdf
DT11261-1689645758245-44523607.pdf
DT11261-1689645766717-42886925.docx
DT11261-1689645766717-42886925_converted(19.07.2023_10h45p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc