Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2925/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/07/2023  
  Trích yếu: V/v chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ đoàn công tác của Chính phủ làm việc với địa phương (định kỳ hàng tháng)  
Tệp đính kèm:
DT11286-1689656666329-93038007.doc
DT11286-1689656702036-84035204.pdf
DT11286-1689656702058-92882826.pdf
DT11286-1689656702086-76250589.pdf
DT11286-1689656666329-93038007_converted(18.07.2023_16h27p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình