Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 395/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/07/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT11053-1689294001175-51374875.doc
DT11053-1689294001175-51374875(18.07.2023_16h50p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh