Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 964/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/07/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT11381-1689749673067-63677768.doc
DT11381-1689749673067-63677768_converted(20.07.2023_09h00p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc