Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 986/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/07/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11621-1690166801539-39034909.doc
DT11621-1690166801563-67309400.doc
DT11621-1690166801539-39034909_converted(24.07.2023_14h00p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc