Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 972/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/07/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Mai (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT11142-1689413637351-30506562_vominhtam-21-07-2023_07h37p42.docx
DT11142-1689413637351-30506562_vominhtam-21-07-2023_07h37p42_converted(21.07.2023_09h38p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh