Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2996/UBND-TCD   Ngày ky´: 21/07/2023  
  Trích yếu: V/v đăng ký đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong lĩnh vực chuyển đổi số  
Tệp đính kèm:
DT11501-1689901668582-99056219.doc
DT11501-1689901668582-99056219_converted(21.07.2023_15h53p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung