Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 987/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/07/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11617-1690164775721-31663900.docx
DT11617-1690164775721-31663900_converted(24.07.2023_14h57p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn