Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2948/UBND-TCD   Ngày ky´: 19/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 740/BC-BDN ngày 13/6/2023 và Báo cáo số 789/BC-BDN ngày 26/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  
Tệp đính kèm:
DT11331-1689725607193-86225443_vominhtam-19-07-2023_10h57p26.docx
DT11331-1689725607193-86225443_vominhtam-19-07-2023_10h57p26_converted(19.07.2023_13h44p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh