Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 974/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/07/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Trúc (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT11149-1689434291961-00026457_vominhtam-21-07-2023_10h03p27.docx
DT11149-1689434291961-00026457_vominhtam-21-07-2023_10h03p27_converted(21.07.2023_10h08p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh