Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 965/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/07/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11322-1689675204732-19264303.docx
DT11322-1689675204732-19264303_converted(20.07.2023_09h10p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến