Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/07/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11152-1689483924749-24125208_nguyenthithanhbinh-17-07-2023_18h34p55.doc
DT11152-1689483924749-24125208_nguyenthithanhbinh-17-07-2023_18h34p55_converted(21.07.2023_07h27p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh