Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 42/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/07/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11477-1689843242572-92513848.doc
DT11477-1689843242572-92513848_converted(25.07.2023_09h22p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc