Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 240/TB-VPUB   Ngày ky´: 18/07/2023  
  Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11171-1689559097532-57478496_quyminhtrung-17-07-2023_10h46p01.docx
DT11171-1689559097532-57478496_quyminhtrung-17-07-2023_10h46p01_converted(18.07.2023_07h35p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung