Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3061/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, kỳ họp thứ 5, khóa VX về hoạt động chất vấn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT11598-1690126428037-01958314.pdf
DT11598-1690126375643-56072767_nguyenthithanhbinh-25-07-2023_18h59p15.doc
DT11598-1690126375643-56072767_nguyenthithanhbinh-25-07-2023_18h59p15(27.07.2023_07h51p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình