Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2937/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT11207-1689582710383-33421702.doc
DT11207-1689582710383-33421702_converted(19.07.2023_09h55p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc