Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 15/09/202215/09/2022
4024/UBND-TCDNC V/v triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
48/GPMT-UBND V/v Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Nông Trang Lâm Sơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trang trại Nông trang Lâm Sơn đặt tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
12
Hide details for 14/09/202214/09/2022
53/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1287/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
3987/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
3991/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
1289/QĐ-UBND Về việc cho phép đổi tên Hội Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027
3999/KH-UBND V/v Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3996/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
3995/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
3993/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3992/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022
4005/UBND-KTTH V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh
4012/HD-UBND V/v Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2
Hide details for 13/09/202213/09/2022
1281/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 08/9/2022
3971/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
4
Hide details for 12/09/202212/09/2022
3942/UBND-TCDNC V/v đính chính số và ngày văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3950/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1271/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (lần hai)
3960/UBND-KTTH V/v quản lý tiền thu từ xử lý tài sản công
3
Hide details for 11/09/202211/09/2022
496/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1267/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Thành (lần hai)
3939/UBND-VXNV V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP
2
Hide details for 10/09/202210/09/2022
38/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2022 (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng