Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1200/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/09/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt danh sách các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hoá thành công năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14727-1694490702116-52560538.docx
DT14727-1694490702116-52560538(13.09.2023_09h09p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung