Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 518/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/09/2023  
  Trích yếu: Về việc Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
Tệp đính kèm:
DT14626-1694407480728-13493283_nguyenthithanhbinh-11-09-2023_18h31p21.docx
DT14626-1694483623627-60111695.rar
DT14626-1694407480728-13493283_nguyenthithanhbinh-11-09-2023_18h31p21_converted(13.09.2023_10h18p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Lưu Xuân Huy