Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3801/UBND-TCD   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT14712-1694487092310-82307241.doc
DT14712-1694487092310-82307241_converted(12.09.2023_13h53p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung