Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3795/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Bộ Ngoại giao.  
Tệp đính kèm:
DT14492-1694142876628-38886320.pdf
DT14492-1694439737183-55563383_syson-12-09-2023_09h45p11.doc
DT14492-1694439737183-55563383_syson-12-09-2023_09h45p11_converted(12.09.2023_10h43p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng