Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1198/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/09/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT14685-1694480765823-81253478.doc
DT14685-1694480765823-81253478(13.09.2023_08h25p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc