Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 38/VPUB-LCT   Ngày ky´: 16/09/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)  
Tệp đính kèm:
DT14976-1694777116163-42926656.docx
DT14976-1694777116163-42926656_converted(16.09.2023_12h49p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình