Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1209/QĐ-HĐĐG   Ngày ky´: 16/09/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14889-1694681299908-40871833.doc
DT14889-1694681299908-40871833_converted(16.09.2023_13h06p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung