Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3855/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/09/2023  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT14957-1694765603562-29094953.docx
DT14957-1694765603562-29094953_converted(17.09.2023_12h50p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ