Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 517/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/09/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu, giai đoạn 2021-2030  
Tệp đính kèm:
DT14124-1694417379615-70882462.doc
DT14124-1694417379615-70882462_converted(13.09.2023_08h48p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung