Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 516/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/09/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, giai đoạn 2021-2030  
Tệp đính kèm:
DT14127-1694417537416-68186460_nguyenthanhhao-12-09-2023_10h28p17.doc
DT14127-1694417537416-68186460_nguyenthanhhao-12-09-2023_10h28p17_converted(13.09.2023_08h42p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung