Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 15/03/202315/03/2023
911/KH-UBND V/v Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
916/UBND-TCD V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
924/UBND-TCD V/v xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
921/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chế độphụ cấp ưu đãi theo nghề đối vớiviên chức công tác tại các cơ sởy tế công lập theo Nghị định số05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
326/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
937/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
327/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
930/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022
936/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
5
Hide details for 14/03/202314/03/2023
885/UBND-KTTH V/v triển khai việc cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh
897/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
896/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023
892/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
317/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 13/03/202313/03/2023
863/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
864/KH-UBND V/v Triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
865/KH-UBND V/v Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
312/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Lạc Hồng - Ninh Thuận
869/QCPH-UBND-LĐLĐ V/v Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026.
871/UBND-TCD V/v thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
314/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/3/2023
873/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
3
Hide details for 11/03/202311/03/2023
309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
310/QĐ-UBND V/v Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023
850/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ và Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1
Show details for 10/03/202310/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng