Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 15/07/202315/07/2023
2890/UBND-PVHCC V/v triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí”
2891/UBND-TCD V/v triển khai sử dụng, vận hành chính thức Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh
3
Hide details for 14/07/202314/07/2023
947/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
2877/KH-UBND V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2023
2879/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công văn số 5197/VPCP-KSTT ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ
3
Hide details for 13/07/202313/07/2023
2861/CTR-UBND V/v Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
2857/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2855/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
4
Hide details for 12/07/202312/07/2023
2822/UBND-KTTH V/v tập trung đẩy mạnh triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
934/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
38/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Ban hành Tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
940/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 11/07/202311/07/2023
923/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra các dự án lĩnh vực đô thị, công nghiệp, năng lượng, chợ và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh năm 2023
920/QĐ-UBND V/v Ban hành Thể lệ Hội thi Dân vận chính quyền
919/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi Dân vận chính quyền
2797/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
924/QĐ-UBND V/v Phân công Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023
928/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (điều chỉnh, bổ sung)
925/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra các dự án lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023
5
Hide details for 10/07/202310/07/2023
2762/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh
2766/BCĐ-TCD V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
2771/UBND-TCD Về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023.
162/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
2785/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng