Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4197/KH-UBND   Ngày ky´: 09/10/2023  
  Trích yếu: V/v Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo  
Tệp đính kèm:
DT16210-1696579477275-31948045_vominhtam-07-10-2023_11h42p59.doc
DT16210-1696579477275-31948045_vominhtam-07-10-2023_11h42p59_converted(08.10.2023_22h12p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung