Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4076/KH-UBND   Ngày ky´: 29/09/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15663-1695867869354-97991906_syson-28-09-2023_14h55p10.docx
DT15663-1695867869354-97991906_syson-28-09-2023_14h55p10(29.09.2023_10h13p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung