Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 81/GM-HĐND   Ngày ky´: 06/10/2023  
  Trích yếu: tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026  
Tệp đính kèm:
GM-LIEN-TICH-KY-HOP-CUOI-NAM-2023_binhpham-06-10-2023_14h42p12.doc
GM-LIEN-TICH-KY-HOP-CUOI-NAM-2023_binhpham-06-10-2023_14h42p12(06.10.2023_14h56p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Kim Anh