Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4069/KH-UBND   Ngày ky´: 29/09/2023  
  Trích yếu: [HỎA TỐC] Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT15714-1695867861451-91662691.docx
DT15714-1695867861451-91662691(29.09.2023_08h32p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến