Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4074/KH-UBND   Ngày ky´: 29/09/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT15743-1695886173711-99998897.docx
DT15743-1695886173711-99998897(29.09.2023_09h50p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh