Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 77/BC-VPUB   Ngày ky´: 02/10/2023  
  Trích yếu: V/v Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023  
Tệp đính kèm:
DT15852-1696128341704-52353381.docx
DT15852-1696213627788-72724143.doc
DT15852-1696213627788-72724143_converted(02.10.2023_14h20p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn