Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4180/CTR-UBND   Ngày ky´: 06/10/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT16044-1696328084398-05650157_nguyenthithanhbinh-05-10-2023_07h53p38.docx
DT16044-1696328084398-05650157_nguyenthithanhbinh-05-10-2023_07h53p38_converted(06.10.2023_13h36p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình